Wykształcenie

Ukończone studia

 • Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Pracy Socjalnej – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Oligofrenopedagogika – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Logopedia – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,
 • Neurologopedia – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Inne formy doskonalenia zawodowego

Wybrane szkolenia/kursy

 • Terapia miofunkcjonalna w wieku 4-8 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg Niny Föster i A. Kittel. Ćwiczenia i zabawy z małpką Muki. Całościowa koncepcja pracy z ciałem – Barbara Paradowska,
 • Skojarzenia do mówienia – Ewa Grzelak,
 • Diagnoza funkcjonalna: połykanie, żucie, pozycje spoczynkowe, oddychanie – mgr Aleksandra Rosińska,
 • Ankyloglosja krok po kroku. Diagnoza wędzidełek jamy ustnej – mgr Aleksandra Rosińska,
 • Trening umiejętności społecznych TUS – mgr Anna Wójcik,
 • Opóźniony rozwój mowy – kompleksowa diagnoza i terapia – mgr Aleksandra Rosińska,
 • Diagnoza i terapia rynolalii. Rozwiązania praktyczne – mgr Aleksandra Rosińska,
 • Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2-8 lat. Standardy postępowania – dr n. hum Anna Zając,
 • Sensoryczno – motoryczne trudności w karmieniu – Aleksandra Kaczyńska, Marcelina Przeździęk,
 • Strategiczne ćwiczenia narządów mowy w dyslalii – prof. dr hab. Danuta Pluta – Wojciechowska,
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo© (krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne) – dr Marzena Machoś,
 • Niemowlak u logopedy część I (opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie) – dr Marzena Machoś,
 • Zaburzenia karmienia w praktyce logopedycznej – od teorii do praktyki – Aleksandra Kaczyńska, Marcelina Przeździęk,
 • Gdy karmienie noworodka staje się wyzwaniem – diagnoza i terapia neurologopedyczna. Najważniejsze ścieżki postępowania – Aleksandra Kaczyńska, Marcelina Przeździęk,
 • MFT 9 – 99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia wg A.Kittel dla osób w wieku 9-99 – Barbara Paradowska,
 • Diagnoza odruchów oralnych u noworodków i niemowląt – dr Mira Rządzka,
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania® – Centrum Metody Krakowskiej,
 • Terapia logopedyczna. Strategie – metody – techniki – Naukowe Koło Logopedów UMCS,
 • Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z zastosowaniem metody werbalno – tonalnej – Naukowe Koło Logopedów UMCS,
 • Rozwijanie komunikacji na poziomie przedsymbolicznym – podstawa terapii logopedycznej dziecka z autyzmem – Naukowe Koło Logopedów UMCS,
 • Diagnoza i terapia wyższych funkcji słuchowych – Naukowe Koło Logopedów UMCS,
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia – Centrum Metody Krakowskiej,
 • Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy – Instytut Edukacji Logopedycznej,
 • Rotacyzm. ABC początkującego logopedy – Instytut Edukacji Logopedycznej,
 • Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – następstwa – diagnostyka i planowanie terapii – Etap I i II – Fundacja Bonum Commune. 
neurologopeda Kielce