Warto przeczytać!

Zapraszam do zapoznania się z informacjami przed wizytą w gabinecie.

Logopeda zajmuje się korygowaniem wad wymowy, pomaga również w przypadku różnych barier w komunikacji. Odbiorcami tej pomocy są dzieci z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym, a także osoby dorosłe.

Porada logopedy wskazana jest już w przypadku najmłodszych dzieci. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak lub zastanawiasz się, czy Twoje dziecko nabyło już odpowiednie umiejętności – zaufaj swojej intuicji i umów się na konsultację ze specjalistą. Nigdy nie jest za wcześnie na podjęcie działań.

Skorzystaj z konsultacji logopedycznej, jeśli niemowlę:

 • ma trudności ze ssaniem/połykaniem,
 • ma stale otwartą buzię (w trakcie aktywności/ w czasie snu),
 • nie reaguje na dźwięki, 
 • po 4 miesiącu życia nie odpowiada uśmiechem na uśmiech,
 • źle znosi rozszerzanie diety,
 • w wieku 6-10 miesięcy nie gaworzy,
 • po 9 miesiącu życia nie wskazuje palcem.

Skorzystaj z konsultacji logopedycznej, jeśli Twoje dziecko:

 • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,
 • po ukończeniu 12 miesięcy nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów (typu: mama, tata, baba, bobo itp.),
 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń,
 • masz wątpliwości co do prawidłowej budowy jego narządów artykulacyjnych, 
 • ma stale otwartą buzię (w trakcie aktywności/ w czasie snu),
 • skończyło 2 rok życia, a nie łączy dwóch elementów razem (typu: mama am, baba je itp.),
 • skończyło 3 rok życia, a jego mowa jest bardzo niezrozumiała dla otoczenia,
 • podczas mówienia wkłada język między zęby,
 • skończyło 4 rok życia i nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada tylko proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, głoski s, z, c, dz wymiawia jako ś, ź, ć, dź, nie próbuje wymawiać głosek sz, rz, cz, dż,
 • skończyło 5 rok życia i nie próbuje wymawiać głoski r,
 • jest już uczniem pierwszych klas szkoły podstawowej, a ma ogromne problemy z nauką czytania i pisania; podczas pisania myli litery podobne, przestawia litery w wyrazie lub wyrazy w zdaniu, pomija elementy zdania.

Podczas diagnozy (ustnej lub pisemnej) należy wyjawić wiele istotnych informacji. Wnoszą one bardzo dużo w proces diagnostyczny. Warto przygotować książeczkę zdrowia, archiwalne zdjęcia i filmy z okresu niemowlęcego. Przed diagnozą dobrym pomysłem jest przez jakiś czas bacznie obserwować dziecko.

Wywiad najczęściej dotyczy:

 • przebiegu ciąży, przyjmowanych leków oraz szczegółów dotyczących porodu,
 • stanu dziecka po urodzeniu i sposobu karmienia (ew. trudności),
 • obecnego stanu zdrowia dziecka, ew. hospitalizacji/chorób czy zabiegów,
 • rozwoju motorycznego (leżenie na brzuchu, siadanie, raczkowanie, pierwsze kroki),
 • rozwoju językowego (głużenie, gaworzenie, pierwsze słowa, gest wskazywania palcem),
 • zasobu słownika czynnego dziecka (nagrania, spisana lista),
 • rozszerzania diety (ew. problemów) oraz żywienia dziecka obecnie,
 • sposobu oddychania w dzień i w nocy,
 • ulubionych zabawek i zabaw, planu dnia czy dziecięcych rytuałów,
 • otoczenia (kontakt z rówieśnikami oraz najbliższymi),
 • korzystania z wysokich technologii (tv, tablet, smartfon itp.),
 • sposobu prowadzenia zeszytu do języka polskiego przez dzieci w wieku szkolnym.

Diagnoza ma na celu ustalenie rodzaju zaburzenia mowy oraz jego przyczyn. Jest bardzo ważna, ponieważ wyznacza kolejność kroków badawczych.

Podczas diagnozy przeprowadzany jest:

 • wywiad z dzieckiem, rodzicem (warto również uzyskać opinię  nauczyciela wychowawcy),
 • obserwacja,
 • orientacyjne badanie mowy,
 • badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • badanie funkcji połykowej i oddechowej,
 • orientacyjne badanie słuchu,
 • badanie słuchu fonematycznego,
 • badanie pamięci słuchowej,
 • badanie prozodii mowy i emisji głosu,
 • orientacyjne badanie lateralizacji.

Terapia logopedyczna prowadzona jest zgodnie z indywidualnym planem przygotowanym dla każdego pacjenta. Obejmuje ona regularne spotkania trwające zazwyczaj 45 minut (czas również dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta).

Terapia prowadzona jest w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.

Terapia logopedyczna prowadzona jest zgodnie z indywidualnym planem przygotowanym dla każdego pacjenta. Obejmuje ona regularne spotkania trwające zazwyczaj 45 minut (czas również dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta).

Terapia prowadzona jest w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.