Witam » Kwalifikacje
 

Wykształcenie:

 

-Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii

-Studia Podyplomowe Wczesna Interwencja Logopedyczna

-Studia Podyplomowe w zakresie Afazjiologii i Surdologopedii

-Studia Podyplomowe Pedagogiczne dla nauczycieli

 

Kursy:

 

-W zakresie Terapii Integracji Sensorycznej I-go stopnia

-Kinezjologii Edukacyjnej

-Wczesne usprawnianie logopedyczne z elementami metody stymulacji ustno-twarzowej według koncepcji Castillo Moralesa

-Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

-Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

-Z zakresu diagnozy AAC, alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I i II stopień

-Z zakresu metody werbo-tonalnej I i II stopień

 

 

Warsztaty szkoleniowe:

 

-Dziecko z rozszczepem podniebienia

-ADHD, specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

-Rehabilitacja dziecka z wielokanałowym wszczepem ślimakowym

-Trudności z komunikowaniem się osób z uszkodzonym słuchem

-Wybrane zagadnienia terapii afazji

-Diagnoza i terapia dzieci w młodszym wieku szkolnym zagrożonych dysleksją

-Terapia osób jąkajacych się, metoda kompleksowa

-Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych (usprawnienia pracy lewej półkuli mózgu)